OPSTI-KURSEVI-STRANIH-JEZIKA-sa-watermarkom
Komunikacija na stranom jeziku jedan je od najbitnijih stubova svakog poslovnog sistema. Kako bi se vaše jezičke kompetencije usavršile, nudimo vam opšte kurseve stranih jezika (engleski, nemački, italijanski, španski, francuski ili ruski), kao i srpski jezik za strance, gde ćete uz pomoć našeg visoko profesionalnog i stručnog profesorskog kadra steći novo i obnoviti prethodno znanje stranog jezika uz najsavremenije metode učenja.

Opšti kursevi jezika baziraju se na primeni jezika u svakodnevnim situacijama, uz gramatičke i leksičke nastavne jedinice koje su primerene vašem nivou znanja. Interakcija na času će simulirati svakodnevne situacije, pri čemu će se raditi na usavršavanju sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje i usmeno izražavanje).

Primenjujemo skalu Saveta Evrope od A1 do C2, koja strukturalno kompletan korpus nastavnih jedinica raspoređuje na optimalan i adekvatno vremenski uslovljen okvir za usvajanje od strane polaznika.

Ipak, bitno je istaći da se i na opštim kursevima jezika potrebe samih polaznika apsolutno uvažavaju, budući da je nastavni plan moguće usmeriti u onom pravcu koji im je potreban.

U samom nastavnom procesu koriste se udžbenici renomiranih svetskih izdavača, koji su neizostavna podrška procesu uspešnog usvajanja stranog jezika.

Kako bi se obezbedilo što kvalitetnije održavanje nastave u skladu sa standardima Obrazovnog sistema Equilibrio, stručni supervizori i direktor za nastavu obavljaju stalni monitoring i imaju direktan uvid u tok kursa i napredak polaznika.

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

GRUPNA NASTAVA PO MERI SVAKOG POJEDINCA!

Iskoristite sve prednosti rada u grupi, uz individualni pristup u nastavi, usklađen sa Vašim potrebama:

  • kroz razgovor i diskutovanje sa ostalim polaznicima, sve teme na času će postati realnije, bliže i stavljene u kontekst
  • slušaćete druge polaznike, uočavati njihove greške i ispravljati iste u svom izlaganju, a one korisne izraze i nove konstrukcije koje čujete ćete i sami primenjivati, odmah i sad
  • učestvovaćete u igricama, kvizovima i takmičenjima, kroz koje ćete vežbati i koristiti sve one reči, izraze i gramatička pravila koja učite tokom nastave
  • radićete u grupi, ali ćete imati mentorsku nastavu kroz pažljivo praćenje profesora koji Vam prilagođava aktivnosti i prati rad svakog pojedinca u grupi

Cene za ovu vrstu Programa, kao i kompletan cenovnik,
možete pogledati klikom na cenovnik IN HOUSE kurseva.

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas,
možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

Ukoliko ste zainteresovani za opšte kurseve stranih jezika za firme i preduzeća,
možete nas kontaktirati i putem on-line formulara. Kliknite OVDE