Poslovni mejlovi na nemačkom

poslovni-mejlovi

Pravila pisanja poslovnih mejlova na nemačkom

Pravila pisanja poslovnih mejlova na nemačkom

Mejlovi su danas osnova poslovne komunikacije, kako u svetu, tako i u Nemačkoj. Prilikom pisanja mejlova na nemačkom jeziku, vrlo je bitno pratiti određena pravila i forme.

Betreff – tema mejla na nemačkom

Tema mejla treba biti izražena u jednom redu, sadržeći osnovne informacije o onome o čemu će se u mejlu pisati. Onaj kome je mejl upućen trebalo bi da iz teme shvati ili se podseti onoga o čemu će biti reči u nastavku, na primer: Meeting mit Adcom am 28.8.

Anrede – fraze za započinjanje mejla, način obraćanja 

 • Ako se obraćate nekome kome ne znate ime i prezime, napisaćete: Sehr geehrte Damen und Herren, …
 • Ako se obraćate nekome čije prezime znate, napisaćete: Sehr geehrte Frau + prezime ili Sehr geehrter Herr + prezime (Sehr geehrte Frau Jovanovic, Sehr geehrter Herr Petrovic…)
 • Ako se obraćate nekome koga (dobro) poznajete, napisaćete: Liebe + žensko  ime…, / Lieber + muško ime… (Liebe Katrin, Liebe Frank…)
 • Ne zaboravite da pravilno navedete i titulu: Sehr geehrte Frau Dr. …, Sehr geehrter Herr Professor …

Struktura mejla na nemačkom jeziku

 • Formulišite rečenice koncizno i jasno. Neka pasusi u mejlu budu kratki, kako bi se lakše i brže pročitali.  Bitne informacije navedite na početku mejla, jer se kod dužih mejlova kraj obično preleti.
 • Skraćenice i emotikone izbegavajte u poslovnim mejlovima, kao i ironične rečenice, jer mogu biti pogrešno protumačene.
 • Kada završite sa pisanjem mejla, obavezno ga još jedanput pročitajte i proverite da li ste sve pravilno napisali i da li je sve razumljivo i jasno.

Grußformel – fraze za završavanje poslovnog mejla na nemačkom

 • Fraza koju koristite na kraju mejla mora da odgovara početku mejla.
 • Ako ste svoj mejl započeli formalno sa Sehr geehrte Damen und Herren, … / Sehr geehrte Frau…, ili Sehr geehrter Herr …, formalni ton ćete zadržati do kraja mejla i završiti ga sa Mit freundlichen Grüßen.
 • Ako pišete neformalan mejl koji počinjete sa Liebe + ime…, / Lieber + ime…, završite ga sa Viele Grüße.
 • Ni ovde nemojte koristiti skraćenice, kao na primer LG (Liebe Grüße).

Signatura – poslovni i-mejl potpis

Ovakva vrsta potpisa mora da sadrži:

 •  tačno ime firme,
 •  pravni oblik firme (GmbH – društvo sa ograničenom odgovornošću, AG – akcionarsko društvo),
 •  adresu firme,
 •  registarski broj firme.

Ukoliko želite da organizujete kurseve stranih jezika za zaposlene u vašoj firmi, pogledajte našu ponudu kurseva klikom na EQUILIBRIO KURSEVI ZA PREDUZEĆA