Formalan / Neformalan ton

engleski max 3

Korišćenje formalnog i neformalnog tona u engleskom

Korišćenje formalnog i neformalnog tona u engleskom

U engleskom jeziku izrazito je bitan registar u kome pišete, tj da li se radi o formalnoj ili neformalnoj prepisci. Kao što Vam je poznato, u engleskom jeziku ne postoji persiranje u formi kao što postoji u našem jeziku, jer je zamenica za drugo lice jednine i množine u engleskom jeziku ista – you. Iz tog razloga kada želite nekome da se obratite sa više respekta u govoru ili pisanju, koristićete formalni ton. Fraze u formalnom i neformalnom tonu u engleskom jeziku se razlikuju, tako da bi trebalo voditi računa u kom tonu ćete voditi svoju poslovnu prepisku.

Formalnu prepisku najčešće završavate sa Yours sincerely, Best Regards, Kind Regards dok je neformalni ton daleko slobodniji, što znači da je apsolutno dozvoljeno koristiti svakodnevne fraze, skraćenice, emotikone, simbole, itd.

Primeri koji slede ilustruju samo neke razlike u obraćanju u formalnom i neformalnom tonu na engleskom jeziku:

 

Formalni ton Neformalni ton
Kada nešto zahtevate
  • I would appreciate if you could…
  • Could you possibly…?
Kada se izvinjavate
  • I apologize for any inconvenience caused.
  • Sorry for any trouble caused.
  • Sorry for any trouble caused.
Kada saopštavate loše vesti
  • I regret to inform you that…
  • Unfortunately…
Kada imate primedbu
  • I am writing to express my dissatisfaction with…
  • I wanted to inform you about…

 

Da biste što bolje uočili razliku između ova dva tona, i da bi se kreirao kontekst, neophodno je da Vam kroz primere mejlova napisanih u različitim tonovima ukažemo na važnost ove teme.

Primer formalnog mejla na engleskom jeziku:

Dear Mr Brown,

I would appreciate if you could deposit an advance of $ 2000 in our account when you place the order. As you are aware, we don’t make any business commitment without 20% of the order value being paid in advance.

I’m equally delighted to bring to your notice that we are offering a cash discount of 3% if the balance amount is paid within 30 days of the invoice date.

Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.

Yours sincerely,

John Smith

Primer neformalnog mejla na engleskom jeziku:

Dear Brian,

I am sorry for my unexpected and unethical rude behavior towards you. I would like to apologize for such behavior.

I promise you that this won’t happen again.

Regards,

Anna

Ukoliko želite da organizujete kurseve stranih jezika za zaposlene u vašoj firmi, pogledajte našu ponudu kurseva klikom na EQUILIBRIO KURSEVI ZA PREDUZEĆA