Najčešći poslovni termini na engleskom jeziku

poslovni-izrazi

Najčešći poslovni termini na engleskom jeziku

Najčešći poslovni termini na engleskom jeziku

Engleski jezik je vodeći jezik u poslovnom svetu. Više vas niko ne pita Do you speak English?, jer se to podrazumeva. Shodno tome, veoma je bitno ovladati poslovnim terminima koji se svakodnevno koriste u korporativnom svetu i poslovnom okruženju.

Da biste izbegli situaciju da vam neka reč nedostaje u komunikaciji na engleskom jeziku i da ne možete da prenesete poruku na najdosledniji način, pogledajte izbor najčešćih poslovnih termina na engleskom jeziku sa kojima ćete se susresti, bez obzira na oblast poslovanja kompanije u kojoj radite.

 • bruto – gross
 • BDP – GNP (Gross National Product)
 • dividenda – dividend
 • d.o.o – LLP (Limited Liability Partnership)
 • faktura – invoice
 • fiskalni – fiscal, financial
 • generalni direktor – Managing Director
 • gotovinski račun – invoice
 • kamata – interest
 • maloprodaja – retail
 • marža – profit margin
 • načelnik – head
 • neto – net
 • obrtni kapital – working capital
 • otpremnina – redundancy pay
 • PDV – VAT (Value Added Tax)
 • predstavništvo – branch
 • pregovarati – negotiate
 • prekovremeni rad – overtime
 • prihod – income
 • prihod (firma) – revenue
 • profaktura – pro-forma invoice
 • provizija – commission
 • rabat – rebate
 • revizija – audit
 • tehnološki višak – to be made redundant
 • tender – tender
 • sindikat – trade union
 • skladište – warehouse
 • subvencija – subsidy
 • upravni odbor – steering committee
 • veleprodaja – wholesale

Ukoliko želite da organizujete kurseve stranih jezika za zaposlene u vašoj firmi, pogledajte našu ponudu kurseva klikom na EQUILIBRIO KURSEVI ZA PREDUZEĆA