testiranje nivoa znanja jezika
Usled sve veće potrebe korporativnih klijenata za jasnim uvidom u stepen razvoja jezičkih kompetencija svojih zaposlenih i njihovoj spremnosti da odgovore na svakodnevne profesionalne izazove  na ciljnom jeziku, EQUILIBRIO – Obrazovni sistem uvrstio je u svoju bogatu ponudu i mogućnost  TESTIRANJA NIVOA ZNANJA, bez obaveze pohađanja kurseva jezika.

Osim testiranja nivoa znanja zaposlenih u cilju planiranja daljeg razvoja zaposlenih i ulaganja u njihova znanja i veštine, ovaj vid testiranja znanja stranog jezika idealan je za proces preselekcije i selekcije kandidata prilikom zapošljavanja, kao i za definisanje neophodnog znanja jezika koju određena pozicija u firmi zahteva. Za ovu vrstu usluge, EQUILIBRIO – Obrazovni sistem  nasupa pružajući outsourcing usluge, o kojima se dodatno možete informisati obraćanjem Sektoru za korporativne klijente klikom ovde.

Usluga testiranja nivoa znanja obuhvata:

✔ pismeno testiranje – detaljno skeniranje predznanja i precizno određivanje nivoa znanja na kome se nalaze veština razumevanja pročitanog teksta, veština razumevanja odslušanog teksta, veština pismenog izražavanja, kao i nivo poznavanja gramtike i vokabulara

✔ usmeno testiranje – tačno određivanje nivoa znanja na kome se nalazi veština usmenog izražavanja i sporazumevanja

✔ intervju sa stručnim savetnikom – pouzdano utvrđivanje jezičkih potreba kandidata na osnovu prethodnog jezičkog iskustva i analize potreba radnog mesta

✔ pismenu preporuku o daljem usavršavanju – predlog kursa koji najviše odgovara potrebama kandidata, a koji će ga na najbolji i najbrži način odvesti do ličnih i profesionalnih uspeha i ostvarenja željenih ciljeva.

Svi testovi EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema usklađeni su sa standardima Saveta Evrope, i precizno određuju nivo znanja kandidata prema Zajedničkom evropskom okviru Saveta Evrope, odnosno, CEFR* skali, od A1 do C2 nivoa (*Common European Framework of Reference, Strasbourg, 2001).

Cene za ovu vrstu Programa, kao i kompletan cenovnik,
možete pogledati klikom na cenovnik IN HOUSE kurseva.

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas,
možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

Ukoliko ste zainteresovani za opšte kurseve stranih jezika za firme i preduzeća,
možete nas kontaktirati i putem on-line formulara. Kliknite OVDE