Strani jezik i film

Decenijama unazad profesori i predavači stranih jezika koriste film kao odlično sredstvo u učenju stranog jezika. Za to postoji nekoliko vrlo ubedljivih argumenata, posle kojih film prestaje da bude samo izvor zabave i relaksacije, već postaje ozbiljan nastavni materijal, kojim se može unaprediti znanje stranog jezika.

Za uspešno učenje psiholozi savetuju da treba spojiti aktivnosti koje volite sa onima koje vam baš i nisu toliko omiljene. Učenje uvek spada u tu manje omiljenu aktivnost, stoga, treba je povezati sa nekom u kojoj zapravo uživate – gledanje filma! Kako se motivacija pokazala, još jednom, kao neizostavan deo uspešnog usvajanja stranog jezika, ne postoji bolji način kako uspešno motivisati đake od uvođenja nečega što je sastavni deo njihove svakodnevice, na čas – filmovi, tv serije, emisije, muziku. Na taj način će se učenje jezika oplemeniti zabavnim sadržajima koji odgovaraju interesovanjima i uzrastu grupe.

Ukoliko se strani jezik usvaja u okruženju gde taj jezik nije preovladavajući, film može da unese potrebnu prirodnost ili nesmetanost u tok komunikacije na tom jeziku. Bićete izloženi ,,živom“, autentičnom dijalogu, određenim jezičkim strukturama koje možda niste u prilici da čujete na času (različiti dijalekti, sleng, uzrečice, psovke, višeznačnost reči, itd), a što sve čini vrlo bitan segment u procesu usvajanja bilo kog nematernjeg jezika.

Pored motivacije, izrazito je bitno kreirati kontekst pri učenju stranog jezika. Otuda učenje izolovanih reči, prevedenih na maternji jezik nema nikakvog efekta niti dugotrajnosti. Kontekst se najbolje kreira kada spojite pojam sa slikom. Vizuelizacija je, upravo, ono što nam film nudi. Prateći likove, njihove dijaloge, facijalne ekspresije, situacije, emocije, stvarate jedan nezamenljiv kontekst koji vam omogućava da tumačite jezik i da ga bolje razumete.

Da biste koristili filmove kao alat u učenju stranog jezika, neophodno je gledati ih bez titlovanog prevoda na maternji jezik. Kako smo svi vrlo samokritični kada je naše znanje stranog jezika u pitanju, vrlo često se odlučujemo da gledamo film sa prevodom, jer se plašimo da nećemo sve razumeti. Rešenje je upravo u suprotnom. Ne možete spoznati stepen svog razumevanja ukoliko ne probate, a osim toga, uvek možete titlovati film na jeziku originala (ili na jeziku koji učite trenutno) i kad god niste sigurni u to šta ste čuli, uvek možete pogledati reč ispisanu u titlu, i na taj način naučiti i speling te reči.

Da bismo vam dokazali učinkovitost ove metode, možete posetiti internet stranicu www.englishcentral.com/videos , na kojoj ćete naći dosta video sadržaja na engleskom jeziku, na različite teme, gde možete vežbati svoj izgovor i proširiti svoj fond reči. Ako ste ikad pomislili kako je lako titlovati film na nekom jeziku, možete probati koliko ste uspešni, www.grapheine.com/bombaytv/ i provežbati jezičke strukture. Spremite kokice i uživajte!

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE