Šta treba da sadrži ,,dobar” rečnik?

Ako želite da usavršite svoj poslovni vokabular iz engleskog jezika, dobar englesko-engleski rečnik vam u tome može pomoći. Vrlo je bitno da rečnik bude jednojezični, jer pored objašnjenja značenja tražene reči ili fraze, ovakvi rečnici poseduju dodatne napomene koje su nekad izrazito bitne za pravilnu upotrebu tražene reči.

Značenje – Naravno, primarna upotreba rečnika je da se sazna značenje svih novih reči, fraza ili jezičkih struktura. Međutim, dobar rečnik vam može pomoći da sami kreirate kontekst, tako što ćete određenu reč uporediti sa ostalim rečima sličnog značenja i napraviti razliku između njih. Na primer:

Which one of these would you get from a bank?

depot    dial   dock   draft   drop  (rešenje: draft, n.[countable] (finance) a written order to a bank to pay money to somebody)

Word partnership – Pojedine reči se retko koriste izolovane, već se javljaju u tzv. kolokacijama, tj formiraju određene kombinacije sa drugim rečima. Dobar rečnik će vam ponuditi najčešće kolokacije, iako postoje posebni rečnici kolokacija, gde možete naći samo kako se reči kombinuju, bez objašnjenja za njihovo značenje. Primeri kolokacija: answer the phone, attend a conference, cash a cheque, join a team, itd.

Word formation – Reči imaju različite gramatičke forme. Pridev ili glagol, prilog, imenica u jednini ili množini – sve to mogu biti forme u kojima se reči javljaju, a neophodno je prepoznati ih da bi se poruka što tačnije prenela. Na primer, glagol COMPETE biće upotrebljen u različitim formama u sledećim rečenicama:

His COMPETITORS are worried about his new range of products. (a competitor, noun)

She took part in a COMPETITION to design a new yacht. (competition, noun)

We have to be very COMPETITIVE to succeed in this business, (competitive, adjective)

This car is more COMPETITIVELY priced than the other one. (competitively, adverb)

(Ne)pravilnost glagola – Za glagole je neophodno znati da li pripadaju pravilnoj ili nepravilnoj grupi da biste znali tačan oblik njihovog prošlog vremena.

She DREW $300 out of the bank. (DRAW)

In the past we LED tha market in office equipment. (LEAD)

Last year profits ROSE by 20%. (RISE)

The strike soon SPREAD to other departments (SPREAD)

Skraćenice – Vrlo je bitno potražiti neku novu skraćenicu i zabeležiti je, jer se skraćenice vrlo često koriste u poslovnom jeziku. Takođe, bitno je i znati kako se skraćenica izgovara. Dobar rečnik će vam dati sve potrebne informacije.

f.o.b abbreviation – free on board /ˌefəʊˈbiː/

Izgovor – Znati samo značenje reči nije dovoljno. Potrebno je znati pravilno je izgovoriti. Svaki rečnik bi trebalo da ima transkripciju izgovora, kako biste znali kako pravilno da izgovorite reči, čak i ako su vam potpuno nepoznate. Pored transkripcije i simbola, dobri rečnici će vam omogućiti da kroz primere sami dođete do pravilnog izgovora određenih reči. Na primer:

Which of these words has a different vowel sound?

  1. gone loan     own     phone (gone /ɡɒn/)
  2. fair gear     share    wear (gear /ɡɪə(r)/)
  3. could food      goods   should (food /fuːd/)
  4. freight height state weight (height /haɪt/)
Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE