Prezentacije

Glas vam podrhtava, usta su vam suva, ruke vam se tresu, srce vam ubrzano lupa – da, vi držite prezentaciju. Telesne reakcije ovakvog tipa su produkt nervoze i straha od javnih izlaganja. Bez obzira kakvim se poslom bavimo, svako od nas će pre ili kasnije biti u situaciji da održi neku vrstu prezentacije. Dosta zavisi od tipa ličnosti, međutim, čak i oni stidljivi i povučeni mogu da istreniraju svoje reakcije i da deluju vrlo samouvereno.

Stil, samouveren govor tela i odgovarajuća brzina izlaganja ključni su i izuzetno bitni za uspešno izlaganje. Publika će uživati ukoliko i prezenter uživa. Nervoza i anksioznost se obično prepoznaju kroz govor tela i nesiguran ton u glasu. Kako bismo sve potencijalne „ometače“ sveli na minimum, preporučuje se jaka kafa dva sata pre početka prezentacije. Priprema i vežbanje daju dodatnu sigurnost, kao i poseta lokaciji gde se prezentacija održava. Vodite računa o opremi i vizuelnim elementima koje koristite jer oni mogu dodatno odvući pažnju publike.

Svaka prezentacija treba da ima osnovu i samo jednu glavnu poruku. Pored jasne strukture, potrebno je da svaka stavka vodi ka sledećoj. Ljudski mozak automatski pokušava da organizuje informacije koje dobija, tako da ukoliko prezentacija nema jasnu strukturu, a informacije nisu logički povezane, pažnja slušaoca će vrlo lako odlutati i često mogu steći pogrešnu sliku o temi o kojoj izlažete.

Veoma je važno da kao prezenter izbegavate čitanje u toku prezentacije – to odbija slušaoce i tada gubite njihovu pažnju. Pažnju ćete najbolje održati ako aktivirate publiku da učestvuje i tako što ćete personalizovati poruku. Najbolja personalizacija je kroz primere, iskustva, anegdote, naročito kada se i pasivni deo publike aktivno uključi u diskusiju kroz pitanja i interaktivne demonstracije (Šta biste pomislili ako…?). Svako će želeti da uzme učešće ukoliko ste prijatni, prijateljski nastrojeni i nasmejani. Održavati kontakt očima sa publikom je izrazito bitan, čak se i prelazak na ,,njihovu teritoriju“ često preporučuje.

Dodatni pritisak može da stvori situacija kada ne izlažete na svom maternjem jeziku. Pošto je potpuno opravdana nesigurnost (sukob maternjeg i drugog jezika je neminovan), nepotrebno je opterećivati se istom. Dakle, način na koji ćete nešto prezentovati je ključan – naoružajte se sigurnošću, stavom da vladate materijalom i stranim jezikom,  i upustite se. Svi prave greške i to vam niko neće zameriti. Ako vam reč da nešto iskažete nedostaje, objasnite je, parafrazirajte, nikako ne dozvolite da vas to blokira i da ne možete da nastavite dalje. Uvek možete da se našalite na svoj račun i da intermeco popunite smehom i dobrim raspoloženjem.

60% učinkovitosti usmenih prezentacija uopšte nije povezano sa onim ŠTA ćete reći, već KAKO. Go with the flow!

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE