LEKSIKON i TAKTIKA poslovnih ljudi

Jednakost među polovima u poslovnom svetu nezaobilazna je tema poslovnih magazina. Ako jednakost postoji, onda ne bi trebalo da se o njoj diskutuje u javnosti i ne bi trebalo da se na njoj insistira, ni sa muške ni sa ženske strane. Međutim, bilo koji poslovni portal da otvorite naići ćete na naslove: Zapošljavanjem žena do većeg BDP, Našminkane žene lakše do posla, Kako pomoći ženama preduzetnicama, Među rukovodiocima dve trećine su muškarci, itd.

Pitanje rodne ravnopravnosti ne zaobilazi skupštinske rasprave, medijske debate, korporativne sastanke, a sve u cilju da se izbegne podela na jači i slabiji pol. Rešenje je uvek na sredini i da bi se izbegle nepotrebne rasprave, u Evropi je aktuelan trend političke korektnosti – izbegavanje izraza ili postupaka koji mogu izgledati kao da se njima vrši neki oblik diskriminacije.

Jezik, kao glavno sredstvo prenošenja poruka, najviše trpi u pogledu političke korektnosti. Korišćenje eufemizama ili neologizama (nove reči koje još uvek nisu u potpunosti postale deo aktivnog govora) glavna je karakteristika politički korektnog govora.

Engleski jezik je morfološki oslobođen rodova, međutim termini za profesije poput fireman, stewardess, policeman izbegavaju se jer razlikuju rod. Umesto njih osmišljene su složenice firefighter, police officer, flight attendant kao neutralno rešenje da bi se izbegla potencijalna nekorektnost.

Ovo su najčešći primeri u engleskom jeziku:

Rodno obeleženi termini

(nekorektni)

Neutralni termini

(korektni)

policeman

police officer

fireman

firefighter

mailman

postal worker

actor/actress

actor

steward/stewardess

flight attendant

waitress/waitor

server

businessman/businesswoman

businessperson

chairman

chairperson

spokesman

spokesperson

host/hostess

host

Međutim, tendencija u srpskom jeziku je da se osmisle novi termini koji nedostaju za profesije čiji je termin u muškom rodu. Sigurno ste čuli za psihološkinja, poštarka, inženjerka, ekonomistkinja i sl. Mišljenja su podeljena. Od toga da je to veštačko rešenje, koje se ne uklapa u prirodu srpskog jezika do insistiranja na razlikama u obraćanju.

Pitanja koja se nameću je da li iko treba da bude uvređen ako se u komunikaciji insistira na razlici između muškog i ženskog pola i postoji li mogućnost da se baš za svaku profesiju pronađe termin u ženskom rodu ili srednje rešenje koje će se koristiti za oba roda?

Ako se vratimo na početak, i ako tvrdimo da rodna ravnopravnost postoji, čemu onda novi termini koji dodatno obezbeđuju razlike? Ako ženama u poslovnom svetu treba dodatna pomoć, ako je potrebno da zakon propiše broj žena u parlamentu i ako na portalu poslovnog magazina imamo odeljke poput „LEKSIKON poslovne žene’’ i „TAKTIKA poslovnog muškarca’’ da li ima svrhe oslovljavati nekog sa psihološkinja?

Actions speak louder than words. U ovom slučaju i bukvalno. Ravnopravnost će se ogledati najpre u našem ponašanju i ophođenju prema nekome. Ukoliko zaista verujete u stereotipnu podelu na „muške’’ i „ženske’’ profesije i poslove, onda će se to prepoznati tokom diskursa. Nijedna uniformisanost govora to neće ublažiti. Treba insistirati na suštinskoj ravnopravnosti, prećutnoj. Znak da smo je postigli biće kada sve diskusije i rasprave o njoj budu prestale.

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE