konverzacijski-kursevi
EQUILIBRIO – Obrazovni sistem svim pravnim licima u mogućnosti je da ponudi i konverzacijske kurseve stranih jezika koji imaju za cilj da uvežbavaju isključivo govornu veštinu polaznika. Drugim rečima, da se tokom izvođenja nastave, polaznici, pre svega, usmeno izražavaju na stranom jeziku, i to uspešno, samouvereno i bez straha od greške.

Akcenat je, samim tim, isključivo na konverzaciji, uz neophodan osvrt na bitne gramatičke jedinice, kako bi izražavanje bilo pravilno. Teme koje se obrađuju na konverzacijskim kursevima stranih jezika su potpuno aktuelne i mogu se prilagoditi interesovanjima polaznika.

Ponekad, uprkos dobrom poznavanju i gramatike i leksike nekog jezika, nedostaje adekvatna prilika da primenimo to znanje u svakodnevnoj konverzaciji. Sada imate priliku da vežbate sa našim profesionalno obučenim profesorskim kadrom koji će se pobrinuti da usvojite pravilan izgovor, srušite jezičke barijere i razvijete svoju govornu veštinu do zavidnog nivoa, kojim ćete, pre svih, vi sami biti zadovoljni.

Kako bi se obezbedilo što kvalitetnije održavanje nastave u skladu sa standardima EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema, stručni supervizori i direktor za nastavu obavljaju stalni monitoring i imaju direktan uvid u tok kursa i napredak polaznika.

 

EQUILIBRIO METOD: BRZO, URAVNOTEŽENO, TRAJNO!

GRUPNA NASTAVA PO MERI SVAKOG POJEDINCA!

Iskoristite sve prednosti rada u grupi, uz individualni pristup u nastavi, usklađen sa Vašim potrebama:

  • kroz razgovor i diskutovanje sa ostalim polaznicima, sve teme na času će postati realnije, bliže i stavljene u kontekst
  • slušaćete druge polaznike, uočavati njihove greške i ispravljati iste u svom izlaganju, a one korisne izraze i nove konstrukcije koje čujete ćete i sami primenjivati, odmah i sad
  • učestvovaćete u igricama, kvizovima i takmičenjima, kroz koje ćete vežbati i koristiti sve one reči, izraze i gramatička pravila koja učite tokom nastave
  • radićete u grupi, ali ćete imati mentorsku nastavu kroz pažljivo praćenje profesora koji Vam prilagođava aktivnosti i prati rad svakog pojedinca u grupi

Ako niste sigurni da li je ovo adekvatan Program/ kurs za Vas,
možete nam postaviti  ONLINE PITANJE.

Ukoliko ste zainteresovani za opšte kurseve stranih jezika za firme i preduzeća,
možete nas kontaktirati i putem on-line formulara. Kliknite OVDE