Kako najbolje usvajati jezik u inostranstvu

Verovatno znate da je usvajanje stranog jezika jedan dugotrajan proces i da koliko god se mi trudili da postignemo fluentnost izvornih govornika, uvek nam jedan faktor za to nedostaje – provesti duži vremenski period u zemlji u kojoj se taj jezik govori. Zašto je esencijalno da neko vreme boravite među izvornim govornicima da biste usavršili svoje jezičke veštine?

Strani jezik može da se uči, a može i da se usvaja. U pitanju su dva procesa, koja kada se spoje čine najidealnije uslove za usavršavanje stranog jezika. Učenje podrazumeva veštačko kreiranje sredine u kojoj se taj jezik koristi. Otuda insistiranje profesora jezika da se na časovima koristi isključivo ciljni jezik, bez obzira na nivo znanja ili dužinu učenja. Iz istog razloga se posvećuje pažnja veštini slušanja (listening), kao i kreiranju „žive” konverzacije, kada se rade role play aktivnosti ili debate.

Usvajanje je, naspram učenja, prirodniji proces, jer se govornik nalazi u sredini gde se taj jezik koristi svuda, a ne samo u učionici. To predstavlja jedinstven kontekst, koji je neprocenjiv u procesu učenja stranog jezika. Izloženost situacijama u kojima ćete biti primorani da koristite jezik domaćina, oboriće vam sve prepreke i barijere koje ste do tada imali pri aktivnoj upotrebi jezika koji učite.

If you need something, you’ll learn pretty quickly how to ask for it. – Hannah Pearson, an English teacher

Dakle, usvajanje je moguće postići samo ukoliko se okružite izvornim govornicima u nekom vremenskom periodu. Kako je najidealnije spojiti učenje i usvajanje, kruna dugogodišnjeg učenja stranog jezika u školama jezika, na različitim kursevima, može biti odlazak u inostranstvo, u zemlju gde se taj jezik govori i omogućiti sebi sve potrebne faktore da budete jednako fluentni na stranom, kao što ste na maternjem jeziku. Izgovor će vam biti blizak izgovoru izvornih govornika, bićete deo te kulture, počećete da osećate jezik kao svoj i neke nedoumice koje ste imali do tada (zašto oni kažu ovo na ovaj način, kako neki idiomi čudno zvuče, i slično) postaće vam jasne i bliske.

Ukoliko se odlučite za usavršavanje stranog jezika u inostranstvu, potrebno je da znate kako da stvorite najidealniji kontekst za usvajanje jezika.

Okružite se izvornim govornicima! Običaj je da, kada se nalazite negde u inostranstvu, slobodno vreme provodite sa svojim zemljacima, što zbog nostalgije, što zbog bliskosti tema za razgovor i razumevanja. Međutim, da biste svoj strani jezik usavršili, neophodno je da se okružite „lokalcima” i da svoje slobodno vreme provodite sa njima, jer će vam to stvoriti priliku da koristite jezik u više različitih situacija, čak i onda kada vi to jasno ne prepoznajete. Neka istraživanja pokazuju da je dovoljno samo pola sata dnevno interakcije sa izvornim govornicima, da bismo bili u procesu usvajanja stranog jezika.

Gledajte lokalne TV programe! Čak iako ne provodite mnogo vremena gledajući televiziju, kada ste u inostranstvu, možete promeniti naviku. Naime, televizija pruža različite vrsta programa, od ozbiljnih političkih debata do zabavnih sadržaja, – i sve to na ciljanom jeziku, što predstavlja odličan izvor novih jezičkih struktura. Efikasna je i sama izloženost jeziku, što znači da ne morate pratiti neki program aktivno, može da vam bude u pozadini dok radite nešto drugo.

Socijalizujte se! Ne odbijajte pozive domaćina na razne proslave, zabave ili okupljanja, jer će vam dodatno omogućiti proširenje kruga ljudi sa kojima možete komunicirati i razmenjivati iskustva. Čak i da mislite da vaše poznavanje stranog jezika nije dovoljno dobro za te situacije – nikako se ne povlačite. Upravo je  socijalizacija pravi način da poboljšate svoje veštine komuniciranja na stranom jeziku.

Vodite dnevnik! Sve što ne razumete ili vam nije jasno, zapisujte, kako biste mogli kasnije to da istražite ili da pitate nekoga da vam to rastumači. Beleške će vam biti dragocene i za kasnije, kada se vratite iz inostranstva, kako biste održavali svoje jezičke veštine aktivnim.

Ne zaboravite na gramatiku! Obično kada se udaljimo od formalnog učenja jezika, zaboravimo na sve udžbenike koje smo do tada koristili. Upravo kada ste izloženi stranom jeziku, treba da se vratite udžbenicima i obnavljanju gramatičkih jedinica, jer će vam tada sve postajati jasnije i biće vam lakše da ih usvojite.

Ne gubite volju! Usvajanje jezika je dug i promenljiv proces. Jednog dana ćete samouvereno komunicirati na bilo koju temu, dok drugog nećete moći da sklopite jednu smislenu rečenicu. Treba biti svestan ove činjenice i ne gubiti volju, ni samopouzdanje. Treba biti istrajan, postaviti cilj i prepustiti se lepoti komuniciranja na ciljnom jeziku.

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE