Izuzetak od pravila

Svi pribegavamo ograničenjima – svi volimo konačne liste, jer nam to daje sigurnost da ćemo nešto savladati zbog toga što znamo da postoji kraj. Međutim, kada je jezik u pitanju, konačnost ne postoji. Stoga, sve liste reči ili fraza nisu ni izbliza konačne, ali mogu da predstavljaju izbor najučestalijih primera koji se koriste u određenoj oblasti ili u okviru određene teme.

Naći konačnost u učenju jezika je vrlo teško. Jezik nije precizno definisan, ne postoje pravila bez izuzetaka, ni kontekst koji je moguće istovetno ponoviti više puta. Sve zavisi od situacije, načina komunikacije i učesnika u istoj. Takođe, u jeziku ne postoji granica na kojoj kažete „sad znam sve“. Uvek saznajete nešto novo. Otuda je učenje jezika životni poziv, put na kome samo postajete sve bolji.

Traženje pravila i težnja ka uređenosti je svojstvena svima nama, tako da ako vas na času stranog jezika iznervira odsustvo nekog logičnog objašnjenja ili ona čuvena „ovo bi bio izuzetak od pravila“, znajte da niste usamljeni u tome i da je to i te kako tipičan deo procesa učenja jezika.

Obzirom da smo svi različiti, naravno da će se i naši procesi učenja razlikovati. Određeni modeli učenja koje smo usvajali kao deca, umnogome će oblikovati sva naša dalja učenja u toku života. Predstavljanje jezika kroz precizne definicije, koje će se sa table uredno prepisati u svesku, zatim kroz prevod nekoliko rečenica sa maternjeg na ciljni jezik ili kroz liste reči koje treba naučiti do određenog perioda – potpuno je pogrešno. Jezik je živa i promenljiva materija, oslobođena bilo kakvog ustrojstva. Kako je osnovna svrha jezika komunikacija, nikako ga ne smemo osloboditi iste i fokusirati se na sporedne elemente koje ćemo predstavljati kao glavne.

Suština je u prilagođavanju. Pravila propisana gramatičkim sistemima svakako postoje i to je između ostalog i predmet lingvistike, nauke o jeziku. Ta pravila ni izbliza ne mogu da se porede sa matematičkom egzaktnošću i poretkom. Tako da, pravilo u jeziku je smernica koja nam pomaže da u moru reči, fraza, primera, nađemo zajedničku crtu, ali da će pravi, tj. tačan odgovor, odrediti kontekst, tj. situacija. Tačnost jezika baziraće se na utvrđenoj gramatičkoj osnovi, ali usled brzih promena koje uslovljavaju prilagođavanje jezika istim, izuzeci od pravila su česti, baš kao i leksičke varijacije.

Upravo u toj dinamičnosti i surovoj nepredvidivosti leži lepota jezika. Nemoguće je ne voleti tako divnu sposobnost koja vam dozvoljava da svoje misli, namere, želje i potrebe konkretizujete i pretvorite ih u reči. Dakle, ne opterećujte se pravilima, ograničenjima ni konačnim listama. Prihvatite jezike kao takve i ne trudite se da im neprirodno odredite granice. Nemojte se iznenaditi kad otkrijete još izuzetaka, već to posmatrajte kao da ste toliko dobro savladali pravilo, da su vam izuzeci bonus. Nastaviće se… (jer priča o ovome nije konačna)

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE