INDIVIDUALNI-KURSEVI-STRANIH-JEZIKA 2
EQUILIBRIO – Obrazovni sistem organizuje individualne časove stranih jezika, nemenjeni svim menadžerima i korporativnim klijentima koji žele potpunu fleksibilnost termina, tempo rada usklađen sa obavezama koje imaju, i nastavni plan i program skrojen isključivo prema njihovim potrebama.

Individualni kursevi stranih jezika organizuju se prema konkretnim potrebama polaznika. Preciznim ulaznim testiranjem određuje se nivo predznanja iz stranog jezika, a na osnovu needs analysis testa, kao i usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe polaznika. Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa sa ciljem da se polazniku omogući što brži napredak, odnosno, konkretni i brzo primenljivi rezutati, kako u svakodnevnom, tako i u poslovnom okruženju.

Sve vrste kurseva koje EQUILIBRIO – Obrazovni sistem ima u svojoj ponudi, moguće je organizovati kao individualnu nastavu.

Na individualnim časovima, a obzirom da se profesor posvećuje isključivo jednom polazniku, može se raditi na usmenoj i pisanoj korespondenciji, prezentacijama, veštinama vođenja sastanaka, pregovoranja i svim drugim aspektima uspešnog poslovanja ili onim koji su predmet interesovanja polaznika programa.

U izvođenju individualne nastave stranih jezika, EQUILIBRIO – Obrazovni sistem primenjuje iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, bazirajući metode učenja stranih jezika na komunikativnom pristupu, koji polaznika kursa usmerava da sva svoja znanja koristi, pre svega, pri usmenom izražavanju. Naravno, da bi proces učenja stranog jezika bio potpun, ne zanemaruju se ni ostale jezičke kompetencije: razumevanje pročitanog teksta, razumevanje odslušanog teksta i pismeno izražavanje.

Visokokvalitetne individualne kurseve za korporativne klijente izvode izuzetno stručni i kvalifikovani predavači sa bogatim višegodišnjim iskustvom u radu, služeći se metodama najeminentnijih izdavača razvijenim od strane tima uglednih svetskih profesora i lingvista.

Budite i Vi jedan od mnogih klijenata sa naše referente liste koji su nam poklonili svoje poverenje i na pravi način uložili u svoje znanje.