HR ili kako su ljudi postali resurs

Da li vam upravljanje ljudima zvuči previše grubo? Da li se u svojoj kompaniji osećate kao redak i vredan resurs? Da li kao poslodavac prepoznajete značaj ljudskog kapitala?

Ljudski resursi, kadrovi, ljudski kapital, human resources ili, jednostavno rečeno, zaposleni u nekoj organizaciji predstavljaju „održivu konkurentsku prednost” svake kompanije, odnosno, ulaganjem u zaposlene stvarate jedinstven i neponovljiv projekat koji niko ne može da iskopira ili preuzme. Da li znate da kvaliteti i karakteristike zaposlenih mogu da donesu ekonomsku vrednost kompaniji?

Danas se trguje idejama. Svaki novi projekat iza sebe ima ideju, odnosno nekoga ko je sve to osmislio. Ako je projekat uspešan, poželećete da idejnog tvorca imate u svom timu. I tako to počinje. Iz kompanije u kompaniju, ljudi svojevrsnih veština se premeštaju i preuzimaju. I ne samo to. Upravljanje ljudima ili menadžment ljudskih resursa ima za cilj da kreira politiku, praksu i sistem koji će uticati na ponašanje, stav i rad zaposlenih.

U vreme ekonomske krize, svaka ušteda novca je izrazito bitna. Kako HR sektor u kompaniji bilo koje poslovne delatnosti nije direktno uključen u „pravljenje novca“,  mnogi upravni direktori odlučuju da im sektor koji upravlja ljudima nije potreban. Ono što se zanemaruje jeste kreiranje jedinstvenog tima koji je redak, vredan i koji se samim tim ne može zameniti, a koji upravo svojim karakteristikama može da doprinese osnovnim ciljevima svake komapnije – kvalitetu, profitabilnosti i zadovoljstvu potrošača.

Glavna zaduženja HR sektora su: analiza i projektovanje poslova (analysis and design of work), odnosi između zaposlenih (employee relations), regrutovanje (recruiting), selekcija (selection), treninzi i razvoj (training and development), učinak i nadoknada (performance and compensation) i podrška organizacionoj strategiji (supporting the organisation strategy). Identifikovati broj i vrstu zaposlenih koji su potrebni organizaciji da bi ista ostvarila svoje ciljeve, prvi je značajan korak pri uspostavljanju uspešnog sistema upravljanja ljudima. Sledi proces regrutovanja, tj. pronalaženja ljudi za adekvatnu poziciju, potom selekcija i projektovanje posla.

Motivacija zaposlenih, stvaranje uslova za njihov napredak i usavršavanje njihovih veština, kao i stvaranje i očuvanje dobrih međuljudskih odnosa, spadaju u najizazovnija zaduženja svakog HR menadžera. Za regrutovanje i selekciju novih kandidata uvek možete da angažujete agenciju koja se time bavi. Međutim, za podsticanje zaposlenih da svoj posao obavljaju na najefikasniji način, za njihovo napredovanje, produktivnost i zadovoljstvo, neophodno je imati tim ljudi koji će se time baviti tokom cele godine, dakle, HR tim.

Upravljanje ljudima ne zvuči grubo. Ljudi jesu vredan i redak resurs i shodno tome njima treba upravljati na najefikasniji način. Svaki sledeći put kada se budete prijavljivali na oglas za posao ili vas budu pozvali na intervju, upravo tako treba da se osetite – da ste vredni i retki. Ako ste poslodavac, ljudski kapital treba da vam bude imperativ, zbog daleko veće i trajnije vrednosti.

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE