Anglosrpski

Ponedeljak je. Dolazite na posao. Uključujete kompjuter, kucate password, ulogovali ste se. Otvarate svoj nalog na i-mejlu – prepun inboks. U devet je sastanak menadžmenta. Morate proći kroz agendu. Top-down strategija. Tender. KPI. Evaluacija. P&L. Key account. Spremni ste za još jedan radni dan.

Ukoliko ste deo poslovnog sveta, prethodni pasus opisuje Vašu svakodnevnicu. Međutim, neko van poslovne svakodnevnice, teško da bi razumeo o čemu je reč.

Kako je došlo do toga da ne razumemo svoj maternji jezik?

Ekspanzija engleskog kao glavnog jezika u poslovnom svetu učinila je da se svi svetski jezici preplave engleskim terminima. Sigurno ste bili u situaciji da na sastanku pričate o nečemu na srpskom jeziku, a da pritom ne upotrebite nijednu srpsku reč.

Pre dve decenije engleske reči u srpskom jeziku bile su izuzetak. Naravno, kada postoji nedostatak odgovarajućeg termina za određeni pojam, razumljivo je i potpuno opravdano uvođenje novog termina prema originalu (engleskom ili drugom). Danas, međutim, kao i u poslednjih desetak godina, nove reči (u engleskom originalu, poluprevedene ili prilagođene srpskom izgovoru i/ili pisanju) možemo sresti na svakom koraku, a naročito u poslovnom svetu.

Razlozi za ovu pojavu su mnogobrojni. Jedni krive nestručne prevodioce i loše prevode koji su nam dostupni, dok drugi ističu kako se za neke pojmove jednostavno ne može naći odgovarajući ekvivalent u srpskom jeziku. Činjenica je da se svaki jezik menja i uslovno prilagođava vremenu i promenama koje ono sa sobom donosi. Sa razvojem tehnologije svaki jezik se neminovno izložio uticaju engleskog kao vodećeg svetskog jezika.

Poslovni registar je jedan od jezičkih registara koji obiluje engleskim rečima. U većini slučajeva postoji opravdana potreba za tim, međutim vrlo često su u upotrebi reči koje imaju srpski ekvivalent, ali što zbog prestiža, strukovnog ili statusnog simbola, engleski termini su više u upotrebi. Postoji tzv. skala opravdanosti anglicizama profesora Prćića, koji klasifikuje engleske termine u srpskom jeziku kao: sasvim neopravdane (menadžer, umesto rukovodilac, upravnik), neopravdane (resursi, umesto sredstva), uslovno opravdane (insajder), opravdane (laptop) i sasvim opravdane (softver).

Pojedini engleski termini postali su sastavni deo naše svakodnevnice, te više i ne obraćamo pažnju da, zapravo, izvorno nisu srpski. Na primer, kada birate svog mobilnog operatera, vrstu ugovora – postpejd ili pripejd, zovete uglavnom njihov call centar da se informišete. Teme poslovnih sastanaka uglavnom će sadržati reči poput evaluacija, edukacija, holding, ishendlovati, tender, imidž, trening, tim, i mnoge druge.

Danas je zaista neophodno poznavati engleski jezik da bi se razumele poruke koje nam se prenose čak i na našem maternjem jeziku. U nedostatku aktivnog praćenja i propisivanja načina adaptacije engleskih reči i izraza u druge svetske jezike, ostaje nam da se naoružamo znanjem da bismo razumeli poruku, ali i da probamo da izbegnemo ,,sasvim neopravdane” anglicizme.

Ako ste se pitali koliki je konačan broj engleskih reči u srpskom jeziku, odgovor bi bio – ogroman. A, ako se pitate koliko je srpskih reči u engleskom, odgovor je – jedna: vampire.

Pogledajte ostale tekstove iz baze znanja klikom OVDE