Go to Top

READY 4 ACTION – 4 ČASA ZA VAS

Kurs Ready 4 Action

Imajući na umu koliko je vaše vreme bitno, a koliko vam je dobro poznavanje engleskog jezika neophodno u poslovnom okruženju, kreirali smo program jezičkog usavršavanja Ready 4 Action. Glavne odlike ovog programa su konciznost, efikasnost i prilagodljivost.

Kome je namenjen?

Program Ready 4 Action pruža vam mogućnost da uz stručnu pomoć profesora engleskog jezika radite na pripremi za određeni zadatak, vežbate potrebne veštine i unapredite svoje jezičke strukture. Kada imate važan sastanak, učestvujete na međunarodnoj konferenciji, spremate se za prezentaciju pred inostranim saradnicima, imate bitan conference call ili želite da usavršite svoje pisane veštine, sigurno želite da ostavite utisak i svojim dobrim engleskim jezikom. Za to vam 4 časa može biti sasvim dovoljno.

Zašto baš ovaj program?

Program Ready 4 Action je efektivan, precizan, koncizan i učinkovit. Ovaj program jezičke obuke pruža vam personalizovanu pripremu za određeni zadatak, kako biste bili Ready 4 Action! Program se sastoji iz 4 časa od 90 minuta, na kojima će vam se profesor potpuno posvetiti i stručno i efikasno, u saradnji sa vama, poboljšati vaše jezičke veštine, potrebne za što uspešniju komunikaciju na engleskom jeziku. Pripremom dobijate kontrolu nad situacijom, više samopouzdanja i sigurnosti, greške svodite na minimum, ostavljate dobar utisak i postižete uspešne rezultate.

Program Ready 4 Action nudi vam jezičku pripremu za:

Sastanke koji se održavaju na engleskom jeziku
Fokus časa biće na jezičkim strukturama tipičnim za predstavljanje i upoznavanje, prepuštanje teme sagovorniku, kako učtivo izraziti neslaganje, tj. kako što preciznije izraziti svoj stav na engleskom jeziku. Nastava će se bazirati na tzv. Real World frazama i jezičkim strukturama, a sve će se to uvežbavati kroz simulacije određenih situacija.

Prezentacije na engleskom jeziku
Uz odgovarajuće aktivnosti usvojićete najčešće veznike, razradićete univerzalnu strukturu prezentacije, vežbaćete konciznost, uz konstantan rad na tačnosti jezika.

Pregovore na engleskom jeziku
Veština pregovaranja predstavlja izazov i kada se odvija na maternjem jeziku. Naučite najučestalije glagole, uvežbajte najčešće fraze i steknite sigurnost u svoje veštine pregovaranja na engleskom.

Poslovnu korespondenciju na engleskom jeziku
Usavršite svoje veštine za pisanje i-mejlova na engleskom jeziku tako što ćete kroz konkretne primere pisanih formi osvežiti svoj leksički fond novim frazama, osposobiti se za pisanje u oba registra, formalnom i neformalnom, uvežbati utvrđenu strukturu i-mejla i olakšati sebi jedan od svakodnevnih zadataka.

Telefoniranje na engleskom jeziku
Steknite potrebno samopouzdanje tako što ćete uvežbati fraze karakteristične za ovu oblast – kako se snaći pri neplaniranom pozivu, kako ljubazno preusmeriti poziv, koja su pravila učestvovanja u konferencijskom pozivu, kako sažeto izložiti materiju ili kako uspešno parafrazirati kada dođe do nerazumevanja.

Poslovna putovanja u inostranstvo
Ako su putovanja sastavni deo Vašeg posla i ako želite da svoju komunikaciju na engleskom usavršite do mere da Vam razgovor sa osobljem hotela ili posadom aviona ne predstavlja nikakav napor, odgovarajući izbor reči i vežbanje jezičkih struktura u tim situacijama pružiće Vam tu neophodnu lakoću i fluentnost.

Programom Ready 4 Action dobijate:

  • Unapređenje svih jezičkih vešnita
  • Izraženiju fluentnost u engleskom jeziku
  • Više samopouzdanja pri komunikaciji na engleskom jeziku
  • Proširenje leksičkog fonda u okviru određene oblasti
  • Temeljnu pripremu za određeni zadatak / sastanak / seminar / prezentaciju

Cene za ovu vrstu Programa, kao i kompletan cenovnik,
možete pogledati klikom na cenovnik IN HOUSE kurseva.