Go to Top

OPŠTI KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

Kurs poslovnog engleskog jezika

O pšti kurs poslovnog engleskog jezika je fokusiran na specifične potrebe savremenog poslovanja. Oblasti poslovanja koje pokriva ovaj kurs su raznovrsne i široke, tako da je osnovni cilj kursa osposobiti polaznike za elementarnu komunikaciju u svakoj od njih.

Za početak, važno je znati kako komunicirati na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima, pismenim ili telefonskim putem. Teme na ovom kursu su univerzalne teme iz savremenog poslovanja (corporate culture, processes and procedures, investments, marketing and advertising, transport, recruitment, describing statistics …).

Polaznici ovog kursa naučiće da koriste vokabular i termine shodno poslovnim situacijama u kojima se nalaze i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija.

Cene za ovu vrstu Programa, kao i kompletan cenovnik,
možete pogledati klikom na cenovnik IN HOUSE kurseva.