Go to Top

ENGLESKI MAX 3

Engleski max 3

Obrazovni sistem EQUILIBRIO, izvodeći već 16 godina visokovalitetnu nastavu firmama i preduzećima najrazličitijih delatnosti, a osluškujući potrebe svojih vernih korporativnih klijenata, proširio je svoju ponudu kursom ENGLESKI MAX 3.

ENGLESKI MAX 3 namenjen je svim poslovnim ljudima koji žele intenzivnije učenje engleskog jezika, uz maksimalno i efektivno korišćenje utrošenog vremena. Program predstavlja kombinaciju 3 kursa engleskog jezika u jednom (opšti + poslovni + konverzacijski), čime se istovremeno radi na razvoju kompetencija i veština neophodnih za uspešnu komunikaciju na engleskom jeziku, kako u svakodnevnim situacijama, tako i u poslovnom okruženju.

Program ENGLESKI MAX 3 obuhvata:

ČASOVE OPŠTEG ENGLESKOG JEZIKA – zasnivaju se na razvoju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, slušanje i govor), putem visokokvalitetne nastave koja je izuzetno dinamična i interaktivna i tematski zanimljiva. Gramatika se usvaja kroz posebno osmišljen metod koji je lak i zanimljiv.

ČASOVE POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – zasnivaju se na osposobljavanju polaznika za samopouzdano pismeno i usmeno izražavanje na poslovnim sastancima, seminarima, konferencijama, putovanjima, ali i u svakodnevnom radu sa kolegama i klijentima. Časovi poslovnog engleskog jezika su sveobuhvatni, sa konkretnim osvrtom na sva važna pitanja iz oblasti savremenog biznisa. Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija.

ČASOVE KONVERZACIJE – zasnivaju se isključivo na razvoju veštine usmenog izražavanja. Časovi konverzacije engleskog jezika su osmišljeni tako da eliminišu blokade prilikom usmenog izražavanja, poboljšaju sposobnost komunikacije uopšte, i omoguće direktnu i uspešnu primenu iste kako u svakodnevnom, tako i u korporativnom svetu. Cilj časa je aktivirati kako prethodno, tako i tek stečeno znanje, bilo otvorenom diskusijom i debatom na neku od tema koje su interesantne i korisne polaznicima, bilo u obliku dijaloga ili u obliku izlaganja na zadatu temu.

Programom ENGLESKI MAX 3 dobijate:

✔ usavršavanje svih jezičkih veština
✔ unapređenje poslovne komunikacije i korespondencije
✔ rušenje blokada u usmenom izražavanju
✔ znatno povećanje fluentnosti na ciljnom jeziku
✔ proširenje registra reči koji se aktivno koristi
✔ aktivaciju pasivnog znanja
✔ povećanje samopouzdanja u nastupu na ciljnom jeziku, što u svakodnevnom, što u poslovnom okruženju
✔ spremnost da na ciljnom jeziku odgovorite na svakodnevne profesionalne izazove

Cene za ovu vrstu Programa, kao i kompletan cenovnik,
možete pogledati klikom na cenovnik IN HOUSE kurseva.