Da li govorite poslovni engleski jezik?

poslovni-engleski

Da li govorite poslovni engleski jezik?

Da li govorite poslovni engleski jezik?

Koji je značaj poslovnog engleskog jezika u poslovnom svetu?

Na pitanje kako vidimo današnji poslovni svet, bez mnogo razmišljanja izgovaramo poređenje slično ovome u nastavku: poslovni svet je jedna ogromna država, čiji su stanovnici poreklom iz svih delova sveta. Službeni jezik ove zemlje je poslovni engleski jezik. Uređenje je strogo, skoro autokratsko, a pravila ponašanja odmerena i svedena, i svaki stanovnik živi i radi u skladu sa idejom stvaranja “velike“ države. Računamo na to da primećujete analogiju. No, bilo kako bilo, zadržaćemo se na službenom jeziku ove “poslovne države“.

Pitanje Do you speak Business English? danas je mnogo primerenije od pitanja Do you speak English?,  jer ako ste deo poslovnog sveta, vaše znanje tzv. opšteg engleskog se ne dovodi u pitanje. Ono što se dovodi u pitanje i što može biti ključni faktor za vaše dalje napredovanje u karijeri jeste upravo usavršavanje poslovnog engleskog jezika – službenog jezika gore pomenute „države“.

Šta predstavlja poslovni engleski?

Sigurno ste se pitali šta je uopšte poslovni engleski jezik i koliko se on razlikuje od svakodnevnog jezika; koliko dugo je potrebno raditi na jezičkim veštinama da biste ovladali opštom poslovnom terminologijom, koji metod je najbolji itd.

Kako je u pitanju jedan isti jezik, strukturalne razlike između poslovnog i opšteg  engleskog, ne postoje. Gramatičke jedinice koje su nam na raspolaganju pri upotrebi opšteg, svakodnevnog engleskog jezika, apsolutno se ne razlikuju od onih koje ćete koristiti i u poslovnom okruženju. Dakle, razlika u strukturi jezika nema. I u poslovnom kontekstu ćete koristiti prvi kondicional, pasiv, Present Perfect Tense, određeni i neodređeni član, poređenje prideva, modalne glagole i mnoge druge gramatičke strukture svojstvene engleskom jeziku.

Razlike će se najpre ogledati u leksičkim jedinicama koje će poslovne teme zahtevati. Umesto obrađivanja tema sa opšteg engleskog jezika koje podrazumevaju da naučite vokabular za snalaženje u restoranu ili kako da opišete svoj omiljeni film, na kursu poslovnog engleskog jezika naučićete kako da opišete tržište, koje su reči primerene formalnoj prepisci, kako da kažete ispuniti rok (meet a deadline), šta je enquiry (upit), šta znači red ink (dug u finansijskom izveštaju) i još mnogo toga vezano isključivo za korporativni svet, poslovnu komunikaciju i korespondenciju. Kontekst uvežbavanja jezičkih veština uvek će biti poslovno-formalan (sastanci, prezentovanje projekata, telefonski razgovori, upiti, procedure i slično), tako da će se svi materijali, koji će biti u upotrebi tokom nastavnog procesa, baviti tom tematikom.

Učenje poslovnog engleskog jezika

Kada je reč o kursu opšteg poslovnog engleskog jezika, obrađivaće se teme iz oblasti koje su danas zajedničke svim profesijama, međutim, ako vam je oblast poslovanja usko definisana, vaš kurs se može usmeriti na datu oblast, a teme mogu biti usko profilisane i prilagođene potrebama Vašeg radnog mesta – u zavisnosti od toga da li se bavite samo finansijama ili marketingom, odlazite na međunarodne konferencije, pišete kvartalne izveštaje, prezentujete rezultate svog sektora na sastancima menadžmenta i dr.

Bitno je napomenuti da poslovni engleski jezik, zbog svojih tematskih ograničenja, može ponekad biti nezanimljiv. Ako je Vaš cilj usavršavanje jezičkih veština u poslovnim okvirima, trebalo bi da u tome i istrajete, jer kada ovladate veštinom preciznog iskazivanja svega što želite, dolazi i samouverenost i odlučnost u odbrani stavova, što je neophodno u poslovnom svetu.

Iako postoje udžbenici prilagođeni učenju poslovnog engleskog jezika od samog početka, tj. od A1 nivoa, preporuka je da se zbog raznovrsnosti tema na početnom nivou radi na opštem jeziku – da bi se stekla strukturalna osnova jezika, neophodno je naučiti kako se snalaziti u svakodnevnim okvirima, pa tek onda u poslovnim.

Suština je da ako govorite engleski, nikakva prepreka ne postoji da govorite i poslovni engleski. Neophodno je samo upoznati se sa tipičnim temama iz poslovnog sveta, čitati tekstove iz oblasti koje vas zanimaju, ovladati najčešćim terminima i biti u koraku sa vremenom i promenama koje ono donosi, a koje se svakako odražavaju i u jeziku.

Ukoliko želite da organizujete kurseve stranih jezika za zaposlene u vašoj firmi, pogledajte našu ponudu kurseva klikom na EQUILIBRIO KURSEVI ZA PREDUZEĆA