Brojevi u engleskom jeziku

brojevi-u-engleskom-jeziku

Brojevi u engleskom jeziku – pravila u poslovnom svetu

Brojevi u engleskom jeziku – pravila u poslovnom svetu

Jedna od prvih stvari koje naučimo na stranom jeziku jesu brojevi i tad se koncentrišemo samo na to da zapamtimo kako se zovu. Međutim, postoji par stvari u vezi sa brojevima na koje retko obraćamo pažnju, a koje su važne da se znaju, pogotovo u poslovnom svetu. Poznavanje ovih nekoliko „krupnica“ može vas spasiti nesporazuma.

Da li je nula samo nula?

Sigurno znate da je 0 zero na engleskom. Da li ste čuli za nought (izgovara se sa dugim „o“ u sredini)? Ovaj termin se više koristi u britanskom engleskom i pretežno, ali ne i isključivo, u matematici.

Kad čitate telefonski broj, broj sobe, zgrade, učionice i sl. nulu treba pročitati kao slovo „o“ što se u govoru čuje kao da kažete reč Oh! To se odnosi i na gledanje na sat. Ako je vreme 10:05, kažemo ten oh five.

Ako volite sport možda ste primetili da se nula čita kao nil. Ali to nije kraj – u tenisu je love, a u kriketu duck ili duck’s egg.

Tačka ili zarez kod brojeva u engleskom

Ako se zbunite, zapamtite da je obrnuto nego u srpskom, ili obrnuto od onog što vam je logično. Zašto? Zato što se u engleskom decimale odvajaju tačkom, kao u primeru 0.1 koji čitamo nought point one. Hiljade se odvajaju zarezom (koji se ne čita) kao u broju 450,000.

Još jedna napomena u vezi sa decimalama – sve iza tačke čitate kao niz jednocifrenih brojeva. Tako je pi three point one four.

Da li se brojevi u engleskom pišu isto kao u srpskom?

I da i ne. Svakako su u pitanju isti brojevi, ali trudite se da liče na brojeve sa ekrana digitrona. Znači što manje kvačica i zavijanja. A najvažnije je da sedmicu pišete bez crtice na uspravnoj liniji. Jedinica se veoma često piše samo kao uspravna linija ili sa veoma malom kosom crticom (tad možete dodati i horizontalnu liniju na dnu kao stopu). Pazite kako ih pišete kad šaljete nešto poštom u Veliku Britaniju, SAD i druge anglofone zemlje – pošiljka bi mogla da se zagubi ako protumače vašu jedinicu kao sedmicu.

Redni brojevi u engleskom jeziku

Redni brojevi se pišu bez tačke. Tačka apsolutno nema veze sa rednim brojevima u engleskom. Umesto toga pišu se dva slova u gornjem desnom uglu iznad broja, te to izgleda ovako 1st, 2nd, 3rd, 4th. Redni brojevi prvi, drugi i treći su posebni, dok svi ostali koriste th. Kod dvocifrenih rednih brojeva gleda se samo druga brojka, pa će biti 21st.

Isto tako zaboravite na tačku kad pišete godine – potpuno nepotrebno u engleskom.

Što se tiče rimskih brojeva, oni imaju značenje rednih, ali se pretežno koriste uz imena vladara, papa, tomova knjiga, scena u drami i filmskih nastavaka. Tako da je najbolje da mesece u datumima pišete slovima ili arapskim brojevima.

Ukoliko želite da organizujete kurseve stranih jezika za zaposlene u vašoj firmi, pogledajte našu ponudu kurseva klikom na EQUILIBRIO KURSEVI ZA PREDUZEĆA