Go to Top

Baza znanja

Poslovno pismo na engleskom

Engleski je danas jezik poslovne korespondencije čak i u zemljama u kojima taj jezik nije maternji. Bilo da radite u nekoj multinacionalnoj kompaniji, sarađujete sa inostranim klijentima ili komunicirate sa kolegama u inostranstvu, pisanje mejla na engleskom jeziku…Pročitajte više

Da li je engleski strani jezik?

Sveprisutnost engleskog jezika i njegova zastupljenost u gotovo svakoj sferi poslovnog i svakodnevnog života, dovela je do toga da se engleski više ne posmatra kao strani jezik. Danas, engleski je lingua franca, jezik kontakta, svetski jezik…Pročitajte više

Sva ta gramatika

Tokom procesa usavršavanja stranog jezika, sigurno ste bili u situaciji da izgovorite sledeću rečenicu: „Meni ne treba toliko gramatike, koliko novih reči da proširim vokabular!“ Zvuči potpuno logično, jer gramatika je ograničeni skup pravila, dok je leksika, tj vokabular, nepresušan izvor…Pročitajte više

Nepogrešivi izvorni govornici?

Kada ocenjujemo svoje znanje engleskog jezika, vrlo smo samokritični i često su nam kriterijumi daleko viši u odnosu na neki drugi strani jezik koji govorimo ili učimo. Razlozi su brojni i verovatno je tome doprinela činjenica da je engleski postao lingua franca, tj svetski jezik, te se negde…Pročitajte više

Nije sve u jeziku, ima nešto i u profesoru!

Sigurno ste nekad pomislili da biste mogli da usavršite svoj strani jezik sami, bez pomoći profesora. Nekako, uvek lakše deluje da se organizujete sami sa sobom, još ako imate i odgovarajuće materijale ili udžbenike – savršeno.Pročitajte više

Izuzetak od pravila

Svi volimo konačne liste, jer nam to daje sigurnost da ćemo nešto savladati zbog toga što znamo da postoji kraj. Svi pribegavamo ograničenjima, međutim, kada je jezik u pitanju, konačnost ne postoji. Stoga, sve liste reči ili fraza nisu ni izbliza konačne, ali mogu da…Pročitajte više

Etimologija, moj dobar drug

Etimologija je grana lingvistike koja se bavi poreklom reči. Štaviše, objašnjava ne samo poreklo, već i način na koje su reči ušle u neki jezik, da li su pozajmljene, prilagođene ili doslovno prevedene i kako se njihov oblik menjao kroz vreme. Za ljubitelje jezika, etimoni…Pročitajte više