Blog

Poslovni engleski jezik

6 saveta kako da naučite poslovni engleski jezik

6 saveta kako da naučite poslovni engleski jezik

Znanje poslovnog engleskog jezika je ključno za napredak u karijeri i uspešnu komunikaciju u poslovnom svetu na globalnom nivou. Bilo da ste student koji se priprema za ulazak u poslovni svet ili profesionalac koji želi da unapredi svoje jezičke veštine, ovi saveti će vam pomoći da ovladate poslovnim engleskim jezikom.

1. Obogatite svoj poslovni rečnik

• Napravite svoje liste reči: Najbolje je da počnete od čestih reči koje se koriste u poslovanju. Napravite kartice koje će vam pomoći da ih zapamtite tako što ćete sa jedne strane kartice zapisati reč na engleskom, a na poleđini njeno značenje u vidu definicije i/ili prevoda. Na taj način možete sami sebe da testirate i proverite da li ste naučili ove reči.
• Učite reči u kontektstu: Čitajte poslovne članke, knjige ili gledajte video snimke u vezi sa poslovnim temama. Obratite pažnju na reči koje često susrećete i na kontekst u kome se javljaju, tj. kako se neka reč povezuje sa okolnim rečima, u kom obliku se ta reč koristi i slično.

2. Razvijajte veštine slušanja i govora

• Aktivno slušajte: Slušajte audio zapise, vebinare, govornike na TED konferencijama, zapisujući interesantne ili česte reči i fraze. Obratite pažnju na izgovor i intonaciju i pokušajte da ponovite.
• Vežbajte govor: Upustite se u razgovor sa maternjim govornicima, kolegama ili drugim polaznicima na kursu jezika. Nemojte dozvoliti da vas sputava nesigurnost ili strah od greške jer jezik ne možete da naučite ako ne pokušavate na njemu da komunicirate, a greške su prirodan i neizostavan deo učenja.

3. Poboljšajte svoje veštine pisanja

• Vežbajte pisanje poslovnih mejlova: Naučite ustaljene fraze za pozdravljanje, traženje informacija i odgovaranje na upite. Postoji dosta fiksnih fraza i rečeničnih formula koje lako možete da naučite i prilagodite ih svojim potrebama.
• Ne komplikujte: Radite na veštini pisanja jasnih i konciznih poslovnih izveštaja i drugih dokumenata. Izbegavajte suvišne detalje i predugačke rečenice u nastojanju da bukvalno prevedete ono što biste napisali na srpskom. Držite se suštine i pišite što jednostavnije.

4. Ovladajte gramatičkim pravilima i strukturom rečenice

• Radite gramatička vežbanja: Vežbajte gramatičke strukture u poslovnom kontekstu kroz online vežbanja. U engleskom se u poslovnoj komunikaciji često javljaju pasivne rečenične konstrukcije i modalni glagoli, tako da bi ovim oblastima trebalo da posvetite posebnu pažnju.
• Vežbajte strukturu rečenice: Obratite pažnju na građenje rečenica koje se učestalo koriste u poslovnoj prepisci. Vodite računa o redu reči, kao i o upotrebi predloga kako biste bili što precizniji i prirodniji u izražavanju.

5. Budite u toku sa poslovnim trendovima

• Čitajte poslovne vesti: Pratite renomirane izvore vesti o poslovanju na engleskom jeziku da biste razumeli aktuelne trendove i sa njima povezan vokabular. Postoje i sajtovi koji prezentuju svetske vesti na različitim nivoima znanja jezika kako bi njihov sadržaj bio razumljiviji ljudima koji uče engleski, što je još jedan sjajan način za ovladavanje jezikom.
• Naučite poslovni žargon: Ako ste zainteresovani za određenu oblast poslovanja, bliže se upoznajte sa žargonom i povezanom terminologijom. Osim u stručnim radovima, poslovnim izveštajima, novinskim člancima ili televizijskim prilozima u vezi sa temom, dobre izvore za ovaj sadržaj pronaći ćete na brojnim internet stranicama namenjenih učenju engleskog koje nude spiskove i objašnjenja termina karakterističnih za određene oblasti poslovanja. Jednostavno iza naziva poslovne oblasti koja vas zanima ukucajte reč vocabulary i pretražujte, npr. insurance vocabulary ako vas zanima rečnik osiguranja.

6. Upišite se na kurs poslovnog engleskog jezika

• Oprobajte se u formalnom učenju: Brojne su opcije kada su u pitanju kursevi poslovnog engleskog jezika: nastava uživo u učionici, onlajn nastava, kombinovani programi, grupni ili individualni časovi.
• Pratite strukturisan program: Kursevi nude jasno strukturisan materijal za učenje, kao i priliku za vežbu, tako da nećete lutati u samostalnoj potrazi za adekvatnim sadržajima i izvorima za učenje koji su primereni vašem nivou znanja i konkretnim jezičkim potrebama.

Kada savladate poslovni engleski jezik, otvoriće vam se nove mogućnosti kada je u pitanju internacionalno poslovno okruženje. Zapamtite, upornost i vežba su ključni. Sledite ove savete u svojoj svakodnevnoj rutini i videćete značajno poboljšanje u svojim jezičkim veštinama. Srećno!